Click here to Download Android App

nauhajat

Fatimasa ke noor-e-ain   Ibne Shah-e-Mashraqainas
Zainabsa be-kas ke chain               Al-vida Zehrasa ke lal
 
Kahti hai Zainabsa hazin  Choomke Shahas ki jabeen
Koi hamara nahi                Al-vidaa Zehrasa ke lal
 
Gham hai tera na-tamam             Ae Shah-e-Aali maqaam
Kaise kahenge gulam     Al-vidaa Zehrasa ke lal
 
Shahas ko hai dam-b-dam             Baali Sakinasa ka gham
Kahte hain ro kar haram                Al-vidaa Zehrasa ke lal
 
Ho gae baazoo qalam     Karte hain matam haram
Dekh ke mashk-o-Alam Alvidaa Zehrasa ke lal
 
Rote hain ahl-e-azaa       Ho gaya maatam tera
Haq na adaa ho saka       Al-vidaa Zehrasa ke laal
 
Har koi dilgir hai Gham ki yeh ta’seer gau
Matam-e-Shabbiras hai  Al-vida Zehrasa ke lal
 
Yaad may kho jaengay   Qak pa so jaengay
Qaid bhi ho jaengay        Al-vidaa Zehrasa ke lal
 
Qafila salar bhi   Bhai ki ghamqar bhi
Shaam ka bazar bhi         Al-vidaa Zehrasa ke lal
 
Taoqay garanbar hai       Abidas-e-beemar hai
Bazm-e-sitamgaar hai    Al-vidaa Zehrasa ke lal
 
Akbaras o Asgharas salam               Qasimas-e-bepar salam
Sani-e-Haideras salam     Alvidaa Zehrasa ke lal
 
Jaatay hain Shah-e-umam            Rokay Fareed Ahlay gham
Khatay hain ba-chashmay nam Al-vidaa Zehrasa ke laal